Roadkapje

Een eigentijds sprookje

Jeugdtheater ook als musical uitvoerbaar

© Illustratie 2007 Tom Delreux

Speelbaar door een groep van 50 tot 100 kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Minimum 50 deelnemers. Het aantal rollen kan uitgebreid worden.

Bijkomend kunnen ook een aantal dansers ingeschakeld worden. Het maximum voor de totale productie is om en bij de 100 deelnemers.

De tekst is geschreven op het niveau van 11-jarigen, maar niet te moeilijk voor jongere kinderen.

De inhoud
Roadkapje en vele andere personages uit bekende sprookjes leven in een stadswijk en groeien op in de hedendaagse jongerencultuur.  Het lijkt er soms op of alles kan of moet kunnen of zou moeten kunnen. Alles cool, maar steeds koeler en koeler.

Er rijzen problemen met drugs, alcoholmisbruik, racisme, grijpgraag geweld (zinloos geweld genoemd, maar doelgericht door iemand gebruikt om onmiddellijk zijn zin te krijgen)... en vooral afwezige opvoeders.

Dit jeugdtheater gaat over de vele prikkels die kinderen en jongeren ondergaan en hoe ze daarover een eigen mening kunnen vormen en daartegenover een eigen houding kunnen aannemen. Kritiekloos meelopen brengt je ver van een eigen persoonlijkheid. Erbij horen is belangrijk voor jonge mensen en voor wie niet, maar waarbij wil je echt horen?

Geen drama, al is dat af en toe sterk aanwezig.

Geen lessen in moraal, of een laboratorium vol oplossingen.

Vooral leuke, relativerende en zachte humor in taal en spel, een leuke plot en een tijdsdrukke rode draad.

Een warme theatertekst. Een warme voorstelling wanneer ze met zorg wordt uitgewerkt.

Concrete gegevens

Script: Selle de Vos i.s.m. Gil Géron voor het scenario

Dramaturgische coaching: Koen Boesmans, Thomas Brockmans

Concept ontstaan in opdracht van de vzw Muzemix, Dilsen-Stokkem.

© Selle de Vos – De Luisterlezer producties

De toelating tot opvoering van Roadkapje als theater of jeugdmusical en de auteursrechten worden geregeld door SACD, vennootschap voor Drama-auteurs.

Voor het amateurtheater: leden van Opendoek genieten een voordeeltarief.

Op de website www.sacd.be vindt u de nodige formulieren (rubriek gebruikers).

U dient 7 weken vooraf contact op te nemen met sacd, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050  Brussel.

theater@sacd.be

Voor meer informatie: Kaatje Dermaut: 02 551 03 20

De toelating voor het gebruik van muziek voor de liedteksten dient geregeld met SABAM.

Mogelijkheden

- Het volledige script is ter beschikking

- Een rollenverdeling en rollenschema

- Gebruik van liedjes (tekst)

- Suggesties voor muziek

- Aanzetten voor regie

De synopsis van de theatertekst: klik hier.

© Illustratie 2007 Tom Delreux